Home

ข่าวฟุตบอลออนไลน์

อัปเดตข่าวสารทุกวัน

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ไม่มีถิ่นฐานกำเนิดแน่ชัด เพราะในแต่ละประเทศทั่วโลกต่างก็ออกมาชี้แจงกันว่าประเทศของตนนั้นเป็นผู้ที่ให้กำเนิดกีฬาชนิดนี้กันทั้งสิ้น เหตุที่ทำให้เกิดการถกเถียงกันว่าประเทศใด กันแน่ที่เป็นผู้ก่อตั้งกีฬาประเภทนี้ขึ้น  คงจะไม่มีข้อยุติได้  เพราะว่าแต่ละประเทศนั้นยังคงขาดหลักฐานที่เป็นรูปธรรมอันจะนำออกมาใช้เพื่ออ้างอิงกัน  ในแต่ละประเทศก็จะมีกีฬาที่มีความละม้ายคล้ายคลึงกันกับกีฬาฟุตบอลในสมัยปัจจุบันนี้