วัดทรงเสวย สถานที่หน้าเที่ยว จังหวัดชัยนาท

วัดทรงเสวยตั้งอยู่ ณ บ้านหนองแค เลขที่ 36 หมู่ 1 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ในแต่เดิมนั้นเป็นวัดร่าง สมัยอยุธยามีชื่อเดิมว่าวัดเกสร ได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระอธิการคล้อย ธมฺมนิยํ และชาวบ้านหนองแค ได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดราษฎร์เจริญธรรม แต่ชาวบ้านกับเรียกกันติดปากว่าวัดหนองแค ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุาคม พ.ศ. 2451 ( ร.ศ. ๑๒๗ ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕  เสด็จพระราชดำเนินผ่านจังหวัดชัยนาทในครั้งนั้น พระอธิการคล้อยเป็นเจ้าอาวาส ได้ชักชวนราษฎร์ สร้างพลับพลารับเสด็จ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์  เสวยยอดหวายโปง จึงได้ให้ชาวบ้านไปหายอดหวายโปงมา  เผาไฟ หยวกกล้วยต้ม น้ำพริกปลามัจฉะมาถวาย พระองค์ทรงเสวยอย่างเจริญพระกระยาหาร และตรัสกับชาวบ้านว่า ต่อไปนี้ให้เรียกวัดนี้ว่า วัดเสวย แต่ชาวบ้านได้ขอพระราชทาน ขอเติมคำว่า “ทรง” ไปด้วย พระองค์ทรงพระอนุญาต ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดทรงเสวย” จนทุกวันนี้

โดยในบริเวณของวัดจะเห็นอุโบสถที่ถูกบูรณะขึ้นใหม่อยู่กลางวัด ทางซ้ายมือจะเป็นท่าเรือซึ่งมีศาลาน้ำเพื่อเป็นที่ขึ้นลงเรือ โดยบริเวณนี้สามารถให้อาหารปลาและพักชมวิวสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนได้อย่างไม่มีอะไรบดบังสายตา บริเวณใกล้ๆ เราจะเห็น “พลับพลาไชยวิรัตน์” ที่สร้างขึ้นจำลองพลับพลาของเดิมที่ผุพังไปตามกาลเวลา โดยจุดนี้ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของวัดทรงเสวยก็ว่าได้ เพราะเป็นที่ประทับแรมและเสวยพระกระยาหารของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นนวัดที่มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างจะยาวนานตั้งแต่สมัย ร. 5

มีบ้านทรงไทยและของเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณมากมายให้เดินเที่ยวชม

หากใครผ่านไป จังหวัดชัยนาท อยากแนะนำให้ลองแวะไปวัดทรงเสวยดูสักครั้งหนึ่ง เพราะวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่จะฉายภาพประวัติศาสตร์ให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: